Algebraic Equations - Basics 1

Algebra: Solving Algebraic Equations Practice Worksheet

Practice simplifying algebraic expressions in math

1. Add 2a + 7b and 9a - 3b + 5

2. Solve a - (2b + 3a - 4)

3. Subtract -5a - 7 from 4a + 3b - 2

4. Add 2a + b, a + b, 3c + 2a

5. Simplify 2x - y + 5 - (x - y)

Answers:

1. 11a + 4b + 5

2. -2a - 2b + 4

3. 9a + 3b + 5

4. 5a + 2b + 3c

5. x + 5